Czym jest OC dla lekarzy?

Popełnianie błędów to rzecz ludzka, nikt nie jest nieomylny. Szczególnie podczas wykonywania zawodu, w którym ponosimy odpowiedzialność za życie innych, takie błędy mogą bardzo słono kosztować. Mogą, ale nie muszą, ponieważ istnieje zabezpiecznie, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpiecznie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, gdzie koszty szkód, które wyrządził ubezpieczony pokrywa zakład ubezpieczeń. To jakie są granice sumy gwarancyjnej określa umowa. OC dla lekarzy – iexpert.pl jest bardzo ważną kwestią. Z racji wykonywanego zawodu można doprowadzić do sytuacji, gdzie narazi się inną osobę na szkody. W takim przypadku to ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyrównania skutków pod względem ekonomicznym. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia dotyczy przede wszystkim osób wykonujących działalność medyczną, czyli głównie lekarzy, ale także fizjoterapeutów czy pielęgniarki. Błędy popełnione w tym zawodzie mogą mieć niekiedy tragiczne konsekwencje, w związku z tym ich uregulowanie pod względem pieniężnym może być bardzo kosztowne.

Posiadanie OC przez lekarza to prawny obowiązek

Popełnianie błędów to rzecz ludzka, nikt nie jest nieomylny

Każdy lekarz prowadzący indywidualną albo grupową praktykę zawodową, zobligowany jest do posiadania ubezpieczenie OC. To prawny obowiązek, który zabezpiecza osobę wykonującą ten zawód przed płaceniem odszkodowania z własnej kieszeni, a także pokrywaniem innych świadczeń, które zdarzyć się mogą w konsekwencji błędu medycznego. Jeśli lekarz pracuje w placówce medycznej na umowie o pracę, nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ale pracodawca, który odpowiada za szkody wyrządzone pacjentowi może obciążyć takiego lekarza częścią kosztów. Natomiast lekarze, którzy prowadzą własną praktykę, są całkowicie odpowiedzialni za wszystkie błędy medyczne, także te wyrządzone przez swoich pracowników (więcej).

Przed czym chroni lekarza obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone na pacjencie na skutek błędów medycznych. Do takich błędów zalicza się utratę lub pogorszenie stanu zdrowia, a także śmierć pacjenta, która jest wynikiem nieprawidłowego leczenia lub błędnej diagnozy. Czego natomiast nie obejmuje ubezpieczenie OC dla lekarzy:

  • uszkodzenie, zniszczenie albo utrata mienia pacjenta,
  • naruszenie praw pacjenta,
  • dostęp do porady prawnika w sytuacji oskarżeń pacjenta.


W przypadku wyboru obowiązkowego ubezpieczenia OC warto zwrócić uwagę na trzy ważne rzeczy: wartość sumy gwarancyjnej, możliwość wykupienia dodatkowych opcji oraz ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Stawka obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy zależy od ich specjalizacji. Im dana specjalizacja, którą wykonuje lekarz, ma wyższe ryzyko popełnienia błędu medycznego, wtedy składka automatycznie jest wyższa. Najwyższą składkę muszą płacić lekarze ze specjalizacji takich jak między innymi: ginekologii, neonatologii, anestezjologii, okulistyki, chirurgii czy traumatologii narządu ruchu. Średnia grupa to przede wszystkim wszystkie specjalizacje stomatologii, zaś najniższa składka obowiązuje głównie onkologów oraz internistów. Taka cena składa się na to, że ryzyko popełnienia przez nich błędu oceniono jako stosunkowo niskie porównując do lekarzy, którzy przez swoją specjalizację muszą płacić więcej. Na wysokość ostatecznej składki ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy składa sie także to jakie wybierze się towarzystwo ubezpieczeniowe oraz dodatkowe ubezpieczenia.

Rekomendowane artykuły