OC lekarza – czy to obowiązkowe ubezpieczenie?

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez stałego dostępu do opieki medycznej. Społeczeństwo korzysta z pomocy lekarzy o każdej porze dnia i nocy w przychodniach, szpitalach, a niekiedy nawet w domach. Osoby, które decydują się na pracę w takim zawodzie obciążone są ogromnym ryzykiem. Nawet najbardziej starannym lekarzom zdarzają się błędy. To właśnie dlatego lekarze i stomatolodzy zostali zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby wykupić OC.

Przed czym chroni OC dla lekarzy?

Obowiązkowe OC dla lekarzy to tak naprawdę szeroko pojęta ochrona przed błędami medycznymi.

Czym tak naprawdę jest błąd medyczny? Tego terminu używa się w następujących sytuacjach:

  • brak informacji kierowanych w stronę pacjenta o podejmowanym planie leczenia;
  • złe zachowanie w stronę do wykorzystywanych leków (tzn. ich niewłaściwe dawkowanie) lub też złe wykorzystanie sprzętu medycznego, co też może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci;
  • brak zastosowania właściwych procedur medycznych lub badań, błędy lub zaniechania, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie lub życie pacjenta.

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez stałego dostępu do opieki medycznej

Każdy lekarz obciążony jest tzw. odpowiedzialnością zawodową. Im cięższe błędy których się dopuści, tym większa pewność, że zostaną podjęte wobec niego kroki prawne i rozprawa sądowa. W efekcie zostanie nakazana wypłata odszkodowania. W tym właśnie pomaga pakiet ochrony OC, który jest obowiązkowy dla wszystkich lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Medycy zatrudnieni w placówkach szpitalnych, gabinetach, itd., nie muszą, ale mogą pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu OC.

Przepisy prawne a OC dla lekarzy

Osoby pełniące zawód lekarza różnych specjalności, stomatolodzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją praktykę, mogą mieć wątpliwości co do konieczności zakupu takiego ubezpieczenia.

Właściwie informacje na ten temat można znaleźć w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Warto również odnieść się do minimalnych sum ubezpieczenia, które są jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Dokładnie chodzi o podmioty, które wykonują działalność leczniczą. Decydując się na OC dla lekarzy od towarzystwa ubezpieczeniowego, można poprzestać na minimalnych sumach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby je zwiększyć.

Ile kosztuje OC dla lekarzy?

W ofercie firm ubezpieczeniowych można spotkać się z ubezpieczeniami, których cena jest różnorodna. Na cenę zakupu polisy OC wpływ ma kilka czynników:

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez stałego dostępu do opieki medycznej

  • doświadczenie zawodowe lekarza;
  • specjalizacja medyczna;
  • zakres praktyki medycznej;
  • miejsce wykonywania zawodu.

Przykładem mogą być lekarze, którzy na co dzień pracują w dużych miastach, w największych, wojewódzkich szpitalach. Na co dzień mają oni do czynienia z ogromną ilością pacjentów, więc ryzyko popełnienia błędu wzrasta. Cena za takie ubezpieczenie momentalnie rośnie. Jednak w skali roku trzeba przyznać, że te stawki są naprawdę minimalne – szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę ochronę finansową, którą można dzięki temu zyskać (więcej informacji: https://multum-ubezpieczenia.pl/ubezpieczenie-lekarzy-o-czym-warto-pamietac/).

Gdzie można kupić OC dla lekarzy?

Ochrona OC dla lekarzy możliwa jest do wykupienia w każdy towarzystwie ubezpieczeniowym. Zapotrzebowanie na takie produkty ochronne jest bardzo duże, więc firmy ubezpieczeniowe nie chcą tracić możliwości pozyskania dodatkowych klientów. Wystarczy się do nich zgłosić, a oni będą w stanie dopasować ofertę dla każdego lekarza. Należy jedynie opowiedzieć o swoich potrzebach, wykonywanej specjalizacji i będzie można otrzymać ofertę, która zapewni ochronę dla wykonywanego zawodu.

Rekomendowane artykuły