Obowiązkowe OC dla lekarzy – na czym polega i kogo obejmuje?

Wykonywanie wielu zawodów wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów, a takie błędy mogą prowadzić do wytoczenia procesu cywilnego lub nawet utraty prawa wykonywania zawodu. Dlatego zgodnie z polskim prawem lekarze są zobligowani do wykupienia obowiązkowej polisy OC dedykowanej właśnie tej grupie zawodowej. A na czym polega obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy i kogo obejmuje?

Kogo obejmuje obowiązkowe OC dla lekarzy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. wszyscy lekarze i dentyści wykonujący zawód na terenie kraju zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W efekcie taką polisę musi wykupić każdy aktywny zawodowo lekarz i to niezależnie od tego, czy pracuje w placówce prywatnej, publicznej czy też prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Co ważne obowiązkowe OC dla lekarzy trzeba wykupić najpóźniej na dzień przed faktycznym rozpoczęciem pracy. Dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznać się z ofertami agencji ubezpieczeniowych, by wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję i móc bez przeszkód wykonywać swój zawód.

Na czym polega obowiązkowe OC dla lekarzy?

Wykonywanie wielu zawodów wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów, a takie błędy mogą prowadzić do wytoczenia procesu cywilnego lub nawet utraty prawa wykonywania zawodu

Wprowadzenie obowiązkowego OC dla lekarzy pozwoliło na stworzenie ujednoliconej polisy, która musi spełniać określone w rozporządzeniu warunki, aby mogła stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń. Przede wszystkim taką polisę lekarz musi sobie sam opłacić we własnym zakresie. OC dla lekarzy jest zawierane na 12 miesięcy i po tym czasie należy przedłużyć ubezpieczenie na każdy kolejny rok tak długo, jak długo dana osoba planuje być aktywna zawodowo. Ponadto taka polisa musi opiewać na minimalną sumę gwarancyjną w postaci 75 tys. euro za jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Jeśli jednak dany lekarz chce się ubezpieczyć na wyższą kwotę, to może to bez problemu zrobić, ponieważ agencje ubezpieczeniowe oferują również rozszerzone polisy gwarantujące dodatkową ochronę w razie wystąpienia określonych zdarzeń.

Co obejmuje obowiązkowe OC dla lekarzy?

Obowiązkowe OC dla lekarzy to minimum, jakie jest potrzebne, by zabezpieczyć medyka przed skutkiem szkody wyrządzonej na rzecz osoby trzeciej w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Taka szkoda może być wynikiem zarówno aktywnego działania, jak i zaniechania i może na przykład wynikać ze źle postawionej diagnozy lub popełnienia błędu podczas przeprowadzania zabiegów czy operacji. Jednak obowiązkowe OC dla lekarzy nie obejmuje takich sytuacji jak:

  • szkoda powstała po pozbawieniu ubezpieczonego prawa do wykonywania zawodu
  • szkoda powstała w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
  • szkoda polegająca na zniszczeniu lub utracie rzeczy
  • szkody powstałe w wyniku działań wojennych lub aktów terroru
  • spraw dotyczących zapłaty kar umownych.


Poza tym agencje ubezpieczeniowe oferują lekarzom również dobrowolne OC opiewające na dużo wyższe kwoty, a także ochronę prawną lekarza, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie od utraty dochodów. Wykupienie dodatkowej polisy może być szczególnie ważne, gdy dana osoba wykonuje zawód podwyższonego ryzyka, ponieważ wówczas prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest dużo wyższe. Przykładem mogą być takie specjalizacje jak chirurgia, anestezjologia czy ginekologia i położnictwo.

Choć obowiązkowe OC dla lekarzy jest ujednolicone, to jednak warto zdecydować się na ofertę tych agencji ubezpieczeniowych, które wymagają minimum formalności oraz posiadają ciekawe dodatkowe pakiety dla lekarzy w razie, gdyby medyk chciał w przyszłości rozszerzyć swoją polisę. Nie bez znaczenia będzie również możliwość wykupienia i przedłużenia polisy online oraz sprawna i fachowa obsługa.

Rekomendowane artykuły