Czy ubezpieczenie biura rachunkowego jest niezbędne?

Jak wiadomo, prawo jest zawiłe i podlega ciągłym zmianom. Konieczne staje się zdobycie wiedzy i jej ciągłe aktualizowanie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Zawód księgowego wiąże się z dużym ryzykiem, łatwo o popełnienie błędów. Bardzo ważne jest to, aby się odpowiednio zabezpieczyć. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność za popełnione błędy może ponieść towarzystwo ubezpieczeniowe. Pozwala to na uniknięcie poważnych konsekwencji finansowych.

Czy ubezpieczenie biura rachunkowego jest obowiązkowe?

Przy wyborze biura rachunkowego powinno się mieć na uwadze między innymi to, czy ma ono wykupione ubezpieczenie. Oczywiście niezwykle istotne staje się też sprawdzenie zakresu polisy OC. Jest ono niezbędne w przypadku podmiotów, które świadczą usługi z zakresu szeroko pojętej księgowości, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z polskimi przepisami biuro rachunkowe jest zobowiązane do wykupienia polisy OC, czyli ubezpieczenia w zakresie przynajmniej podstawowym. Jest to dla niego rodzaj zabezpieczenia, w razie spowodowania szkody w wyniku prowadzonej działalności. O obowiązku posiadania ubezpieczenia OC biura rachunkowego mówi Ustawa o rachunkowości z roku 1994.

Jak wiadomo, prawo jest zawiłe i podlega ciągłym zmianom

Trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli ktoś ma wysokie kwalifikacje i doświadczenie, bardzo dobrze zna przepisy prawa, może się pomylić. Niestety nierzadko wiąże się to z poważnymi konsekwencjami dla usługobiorcy. Jeśli firma chce uniknąć odpowiedzialności cywilnej za szkody popełnione przez swoich pracowników, to powinna wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Nawet niedopełnienie obowiązków przez biuro rachunkowe w określonym czasie wiąże się z negatywnymi skutkami. Osoby korzystające z jego usług powierzają swoje finanse i kwestie podatkowe, dlatego nawet pojedynczy błąd może mieć bardzo kosztowne konsekwencje. Kluczowe staje się jak najlepsze dopasowanie OC do charakteru prowadzonego biznesu, czyli zastosowanie podejścia indywidualnego.

Błędy księgowe a ubezpieczenie, czyli jaki szkody można ubezpieczyć?

Jak wiadomo, prawo jest zawiłe i podlega ciągłym zmianom

Podstawowe OC biura rachunkowego wiąże się z ograniczeniami, dlatego należy dokładnie zapoznać się dokładnie z zapisami widniejącymi w umowie przed jej podpisaniem. Przyjrzeć trzeba się przede wszystkim szkodom, do których dojdzie na skutek działania biura rachunkowego lub zaniechania jej pracownika w związku ze świadczonymi usługami. Trzeba pamiętać o tym, że w razie popełnienia błędu klient może skierować sprawę do sądu, a dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zawsze można wykupić dodatkową składkę i dzięki temu zwiększyć zakres polisy dla biura rachunkowego. Do wyboru jest między innymi ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego. Za dodatkową opłatą można także wybrać kadry i płace, co obejmuje przede wszystkim obliczanie wynagrodzeń, składki do ZUS i US, dofinansowania. Błędy popełniane przez pracowników mogą wynikać przykładowo z rozkojarzenia, niewiedzy, pośpiechu. Najczęściej dochodzi do nich w obliczeniach, podczas wypełniania dokumentacji, w kwestii terminowości składania deklaracji i wniosków.

iExpert – ubezpieczenie biura rachunkowego przydaje się w wielu sytuacjach, przede wszystkim przy utracie zwolnienia z obowiązku płacenia składek z ZUS. Jest to bardzo często zgłaszana szkoda z tytułu OC. Nierzadko odszkodowanie jest wypłacane przy utracie dofinansowania z PFRON, gdy dojdzie do uchybienia odnośnie nieterminowego złożenia wniosku. Szkody dotyczą także uchybienia obowiązkowego zgłoszenia VAT, uchybień w deklaracjach PIT.

Rekomendowane artykuły