Dlaczego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej są obowiązkowe dla radców prawnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 roku dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych, musi ono zostać wykupione najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług przez radcę prawnego, czyli wykonywania swego zawodu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego typu ubezpieczenia?

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla radcy prawnego?

Na początek warto wyjaśnić, co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego. W przypadku, gdy wyrządzi on jakąkolwiek krzywdę któremuś ze swych klientów poprzez dokonanie szkodliwego działania tudzież przez dopuszczenie się zaniedbania, które naruszyło interes usługobiorcy, poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie. Co za tym idzie, radca prawny, który opłacił dane składki ubezpieczeniowe, może liczyć na ochronę także wtedy, kiedy podczas praktyk zawodowych popełni błąd czy w trakcie występowania przed sądem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 roku dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych, musi ono zostać wykupione najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług przez radcę prawnego, czyli wykonywania swego zawodu

Jednakże jak to wygląda w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona została skreślona z listy radców prawnych, a następnie wyrządziła szkodę klientowi? Wówczas żadna kwota odszkodowania nie zostaje wypłacona, gdyż nie leży to w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakład ubezpieczeń nie pokrywa również krzywd, których opłacenie przekracza kwotę 50 000 zł, co wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku.

Korzyści wynikające z posiadania OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego – iExpert niesie ze sobą wiele korzyści. Należy do nich między innymi:

  • szybsze zyskanie zaufania klienta, który ma świadomość tego, że ubezpieczenie daje mu pewną ochronę;
  • spełnienie prawnego obowiązku;
  • zmniejszenie ryzyka wiążącego się z udzielaniem rad czy sporządzaniem projektów aktów prawnych;
  • zwiększenie wiarygodności w oczach partnerów;
  • w przypadkach wyrządzenia krzywdy lub dopuszczenia się istotnego zaniedbania, szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie.

Dodatkowo, program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwala na ochronę danej kancelarii oraz jej partnerów itd.

Czy warto zdecydować się na dodatkowe OC?


Jako że rozporządzenie w kwestii odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego przewiduje wypłacenie odszkodowania na rzecz szkody, której pokrycia nie przekracza 50 000 złotych, niekiedy ubezpieczenie może okazać się niewystarczające. Choć są to raczej stosunkowo rzadkie sytuacje, być może dobrym posunięciem okaże się opłacenie dodatkowego OC, które jest dedykowane zarówno radcom, jak i adwokatom. Przed czym ono chroni? Tak samo, jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia, chroni ono przed konsekwencjami wynikającymi z dokonania błędu podczas wykonywania zawodu. Jednakże oprócz wyższej kwoty, jest także druga różnica. Bowiem dodatkową polisę można rozszerzyć wedle uznania i zyskać wiele korzyści oraz możliwości zabezpieczenia kancelarii.

OC zawodowe dotyczy wykonywania niektórych zawodów, które charakteryzują się wysoką odpowiedzialnością. Niewątpliwie, jednym z nim jest radca prawny, który nie tylko udziela rad swym klientom, ale także sporządzaniu opinii czy reprezentowanie podczas rozpraw sądowych w roli pełnomocnika. Niekiedy może się zdarzyć, że popełnione zostanie zaniedbanie lub pomyłka, której następstwa uderzą w klienta kancelarii, który będzie się ubiegać o odszkodowanie. Zatem obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych jest formą ochrony zarówno strony poszkodowanej, jak i osoby, która wykonując swój zawód, wyrządziła klientowi krzywdę materialną lub niematerialną bądź się do niej przyczyniła.

Rekomendowane artykuły