Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy – najważniejsze informacje

Niektóre zawody wiążą się z większą odpowiedzialnością i ryzykiem. Jednym z nich są lekarze. Dlatego, każda osoba wykonująca ten zawód, która prowadzi praktykę indywidualną lub grupową powinna wykupić specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając idealne ubezpieczenie dla lekarza?

Każdy medyk, który prowadzi indywidualną albo grupową praktykę lekarską ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Dzięki temu lekarz będzie zabezpieczony przed koniecznością opłacenia odszkodowania oraz innych świadczeń, które zostaną zasądzone w wyniku popełnionego przez niego błędu.

Wszelkie najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2019 roku dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu, który wykonuje działalność leczniczą. W dokumencie tym określona jest minimalna kwota ubezpieczenia, jednak czasem jest ona niewystarczająca, aby pokryć wszystkie koszty. Aby się przed tym uchronić i mieć poczucie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania swoich obowiązków, warto zdecydować się na wykupieniu obowiązkowego OC z wyższą sumą.

Co się dzieje, kiedy lekarz popełni jakiś błąd i wyrządzi pacjentowi szkodę?

Zawód lekarza to zawód podwyższonego ryzyka. Na medykach ciąży duża odpowiedzialność. Każdego dnia wykonują różne badania i zabiegi ratujące zdrowie i życie pacjentów, które obciążone są możliwością popełniania mniej lub bardziej poważnych błędów.

Jeśli lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę, za wszelkie szkody jakie wyrządzi w wyniku swojej pracy odpowiada podmiot, który go zatrudnia. Jednak w niektórych sytuacjach może on obciążyć lekarza pewną częścią kosztów. Wysokość takiego żądania nie może być większe niż trzy wynagrodzenia pracownika.

Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku lekarza, który prowadzi samodzielną praktykę w oparciu o umowę kontraktową. Jeśli narazi on pacjenta na jakichkolwiek uszczerbek na zdrowi musi on wypłacić należne odszkodowanie. To jak wysokie jest żądanie zależy od okoliczności. Dlatego obowiązkiem każdego jest wykupienie ubezpieczenia OC.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC?

Bardzo ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest zakres w jakim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni lekarza. Przede wszystkim obejmuje ono te szkody, które powstały w wyniku popełniania błędów medycznych. Zalicza się do tego utrata lub pogorszenie stanu zdrowia, a nawet śmieć pacjenta.

Dostępne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie pokrywają jednak szkód związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem czy też utraceniem własności pacjentów oraz naruszeniem praw, które im przysługują. Ubezpieczenie nie daje także żadnej gwarancji dostępu do pomocy prawnika.

Jakie czynniki są ważne podczas wybierania OC dla lekarzy?

Na rynku dostępne są różne warianty ubezpieczenia od OC dla lekarzy. Dlatego, aby podjąć odpowiednią decyzję należy zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, a także na wszelkie ograniczenia związane z ochroną ubezpieczeniową, czy też na dostępne, dodatkowe opcje.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w razie popełnienia jakiegoś błędu suma ubezpieczenia zostaje wypłacana prosto do pacjenta, a nie do osoby objętej ubezpieczeniem. Jeśli sytuacja jest na tyle poważna, że wysokość zasądzonego ubezpieczenia jest wyższa niż suma gwarancyjna to lekarz musi we własnym zakresie dopłacić resztę kwoty.

Rekomendowane artykuły