Obowiązkowe OC – ubezpieczenie fizjoterapeuty

W świecie medycyny i opieki zdrowotnej odpowiedzialność odgrywa kluczową rolę. W związku z tym fizjoterapeuci, podobnie jak inni pracownicy sektora medycznego, muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. W poniższym artykule przyjrzymy się temu, dlaczego ubezpieczenie fizjoterapeuty jest tak istotne dla oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku takiej polisy.

Ubezpieczenie fizjoterapeuty – kogo obowiązuje?

Zgodnie z przepisami, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą oraz tych, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Ponadto zobowiązanie to dotyczy fizjoterapeutów zarejestrowanych jako podmioty lecznicze. To zabezpieczenie ma na celu ochronę zarówno pacjentów, jak i samego fizjoterapeuty.

Zakres ochrony w ubezpieczeniu OC fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty ma na celu zabezpieczenie przed potencjalnymi szkodami wynikającymi z błędów medycznych lub zaniedbań w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W praktyce oznacza to, że w razie sytuacji, w której pacjent dozna krzywdy w wyniku działań lub zaniechań fizjoterapeuty, to właśnie ubezpieczenie OC posłuży zabezpieczeniu poszkodowanego. Jest ono kluczowe, aby pacjenci mieli pewność, że w razie ewentualnych błędów otrzymają odpowiednie odszkodowanie.

Warto jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeutów nie obejmuje wszystkich możliwych szkód. Na przykład, nie bierze pod uwagę szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, kar umownych, ani tych wynikłych z działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek czy aktów terroru. Dlatego każdy czynny fizjoterapeuta powinien rozważyć rozszerzenie zakresu ochrony w swojej polisie, aby być w pełni przygotowanymi na różne sytuacje.

Fizjoterapeuci a podmiot leczniczy

W praktyce zawodowej fizjoterapeuci mogą podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej lub założeniu podmiotu leczniczego. Obydwie formy działalności wymagają obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podmioty lecznicze, takie jak kliniki fizjoterapeutyczne czy gabinety rehabilitacyjne, muszą również zadbać o swoją odpowiedzialność cywilną. Minimalne sumy gwarancyjne w takim przypadku różnią się od tych, które obowiązują fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. To zabezpieczenie jest niezbędne, aby ochronić pacjentów i zabezpieczyć finanse przed ewentualnymi roszczeniami.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia fizjoterapeuty

Choć obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty stanowi niezwykle ważny element ochrony zawodowej, warto również rozważyć dodatkowy zakres ochrony. W zależności od indywidualnych potrzeb fizjoterapeuci mogą zdecydować się na rozszerzenie polisy o różne opcje, takie jak:

  • Ochronę w razie naruszenia praw pacjenta.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności za sprzęt medyczny.
  • Ochronę prawna w przypadku sporów czy roszczeń.
  • Ochronę od utraty dochodu w razie niezdolności do pracy.
  • Ochronę przed ryzykiem ekspozycji na wirusy, takie jak HIV lub WZW.
  • Ochronę przed ryzykiem agresji pacjenta.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC fizjoterapeuty


Brak obowiązkowego ubezpieczenia fizjoterapeuty może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno finansowych, jak i zawodowych. Fizjoterapeuci, którzy nie posiadają aktualnej polisy OC również mogą stanąć w obliczu roszczeń pacjentów. Brak OC oznacza, iż ewentualne koszty będą musieli ponieść z własnej kieszeni.

Ponadto brak aktualnego ubezpieczenia OC skutkuje naruszeniem przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 60 § 1 z Kodeksu wykroczeń, brak OC może wiązać się z koniecznością poniesienia kary finansowej, a nawet ograniczeniem wolności. W najgorszym wypadku zaniechanie związane z nieaktualną polisą OC fizjoterapeuty może skończyć się utratą prawa do wykonywania zawodu.

Rekomendowane artykuły