Czym jest obowiązkowe OC dla lekarzy

Obowiązkowe OC lekarzy (więcej informacji: iexpert.pl) zostało wprowadzone w 2010 roku na mocy rozporządzenia ministra zdrowia. Obejmuje zarówno lekarzy jak i lekarzy dentystów. Wcześniej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej miało charakter dobrowolny i lekarze nie musieli z niego korzystać. Po wejściu w życie nowych przepisów lekarze musieli zrewidować swoje umowy i dostosować je do przepisów, które zaczęły obowiązywać.

Szczegóły obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy i stomatologów

W rozporządzeniu określone zostały szczegóły dotyczące minimalnych sum gwarancyjnych oraz zakresu ubezpieczenia, które musi być zawarte. Wcześniej lekarze korzystali z opcji Obowiązkowe OC lekarzy dotyczy odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty za szkody, które wyrządzi on w następstwie udzielania świadczeń medycznych albo gdy niezgodnie z prawem zaniecha udzielania tych świadczeńubezpieczenia, ale mogli w dowolny sposób dostosowywać je do swoich potrzeb. Rozporządzenie uszczegółowiło tę kwestię.

 

 

Obowiązkowe OC lekarzy dotyczy zarówno tych medyków, którzy pracują w placówkach działających na kontraktach NFZ, jak i tych, którzy prowadzą prywatną praktykę lekarską. Jest konieczne nawet wtedy, gdy placówka medyczna sama także wykupiła pakiet ubezpieczenia.

Lekarze zobowiązani są do samodzielnego uiszczania składek a ich wysokość zależy od kilku czynników takich jak:

  • wysokość kwoty ubezpieczenia;
  • specjalizacja lekarska;
  • zakres ochrony (ubezpieczenie lekarskie może obejmować także ubezpieczenie od utraty dochodu);
  • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (czy lekarz korzystał z ubezpieczenia).

Obowiązkowe OC lekarzy dotyczy odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty za szkody, które wyrządzi on w następstwie udzielania świadczeń medycznych albo gdy niezgodnie z prawem zaniecha udzielania tych świadczeń.

Co Obowiązkowe OC lekarzy zmienia w życiu pacjentów?

Pacjenci poszkodowani podczas zabiegów medycznych lub tacy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań lekarza mogą liczyć na znacznie wyższe odszkodowania, ponieważ będą one pokrywane z funduszu ubezpieczenia.

Kiedy OC nie zadziała?

Ubezpieczenie OC chroni lekarzy przed wypłatą odszkodowań w wyniku niezamierzonych błędów lekarskich

Ubezpieczenie OC chroni lekarzy przed wypłatą odszkodowań w wyniku niezamierzonych błędów lekarskich. Najczęściej w podstawowej wersji działa na terenie Polski. Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują jako dodatkową opcję rozszerzenie ubezpieczenia na kraje Unii Europejskiej.

Nie będzie działać, kiedy lekarz wykonuje obowiązki zawodowe a utracił prawo do wykonywania zawodu lub gdy zostało ono zawieszone. Obowiązkowe OC nie dotyczy również szkód powstałych wskutek zabiegów chirurgicznych i kosmetycznych, które nie wynikają ze względów medycznych. W wypadku lekarzy, którzy wykonują operacje poprawiające wygląd, zastosowanie mają przepisy dodatkowego, dobrowolnego OC.

 

Rekomendowane artykuły