Pełna ochrona zdrowia obcokrajowców

Ubezpieczenie na czas wyjazdu to podstawa dla każdego, kto odpowiedzialnie podchodzi do tematu podróżowania. Koszty opieki medycznej wcrizmych miejscach świata mogą osiągać zawrotną kwotę, którą ciężko jest pokryć z własnych zasobów. Wówczas z pomocą przychodzi polisa ubezpieczeniowa, o ile została ona dopasowane pod kątem konkretnej podróży. Kto i dlaczego powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne przyjeżdżając do Polski? Dlaczego warto wykupić takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – czyli dla kogo?

Do kogo kierowane są komercyjne oferty ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców? Przede wszystkim dla przybywających do Polski obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. Nie podlegają oni bowiem  regulacjom prawa wspólnotowego w kwestii ochrony zdrowia obywateli UE. Większość pakietów ubezpieczeniowych działa na terenie Strefy Schengen.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – zakres ochrony

Ubezpieczenie na czas wyjazdu to podstawa dla każdego, kto odpowiedzialnie podchodzi do tematu podróżowania

Co wchodzi w zakres ochrony zdrowotnej dla cudzoziemców? To zależy od konkretnej polisy oraz zadeklarowanej składki. Niemniej podstawowy zdrowotny pakiet ubezpieczeniowy powinien w tym przypadku obejmować:

  • pokrycie kosztów badań diagnostycznych niezbędnych do rozpoczęcia bądź kontynuacji leczenia;
  • sfinansowanie kosztów wizyt lekarskich i doraźnej pomocy medycznej;
  • pokrycie kosztów hospitalizacji oraz refundację leków;
  • pomoc stomatologiczną w nagłych wypadkach – chodzi tu o doraźną pomoc w razie bólu lub stanu zapalnego. Polisy ubezpieczeniowe nie obejmują co do zasady leczenia ortodontycznego i protetycznego, stosowane jest wówczas postępowanie zachowawcze;
  • koszty transportu medycznego oraz transportu do kraju zamieszkania;
  • koszty transportu zwłok z Polski do ojczyzny.

Cudzoziemiec ma prawo rozszerzyć standardową ochronę ubezpieczeniową według własnych potrzeb. Należy jednak liczyć się z tym, że podobnie jak w przypadku polis dla obywateli Polski, większy zakres ryzyk powoduje wzrost składki na poczet ubezpieczenia. Przed wyborem konkretnej polisy warto sprawdzić oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych i porównać, co wchodzi w zakres ochrony u poszczególnych ubezpieczycieli.

Aby ochrona ubezpieczeniowa nie była iluzoryczna, osoba przybywająca z zagranicy musi otrzymać ogólne warunki w znanym sobie języku (zazwyczaj będzie to język angielski) oraz dane kontaktowe niezbędne do zgłoszenia szkody. Dobrą praktyką są ulotki informacyjne w różnych językach oraz kilka wersji językowych strony internetowej ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – wyłączenia ochrony

Polisa nie chroni w przypadku, gdy cudzoziemiec coś na uszczerbku na zdrowiu wskutek działania sprzedanego z prawem lub powszechnie uznawanymi zasadami bezpieczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o jazdę pojazdami mechanicznymi bez uprawnień lub pod wpływem środków odurzających. Konieczne jest także zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu, takich jak:

  • używanie kasku ochronnego podczas jazdy na rolkach czy na nartach; 
  • uprawianie sportu w miejscach do tego przeznaczonych, np. na wyznaczonych torach;
  • stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów obiektów sportowych.

Jeżeli do zdarzenia dojdzie wskutek celowego działania cudzoziemca, ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Oczywiście polisa musi zostać wykupionana okres pobytu cudzoziemca w Polsce, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w czasie rzeczywistym.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – czy jest obowiązkowe?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Cudzoziemcy na czas pobytu w Polsce muszą posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia na kwotę co najmniej 30 000 €. Ubezpieczenie to nie musi mieć charakteru indywidualnego, może być to polisa dla studentów lub pracowników zagranicznych. W przypadku turystów, na taką kwotę powinno opiewać ubezpieczenie turystyczne. Jakie są konsekwencje braku takiego ubezpieczenia? Wówczas cudzoziemiec będzie musiał z własnych środków pokryć koszty udzielonej na terenie Polski pomocy medycznej. W zależności od jej rodzaju, rachunek może opiewać nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.